TerniCOL Colostrum
Välj en sida

COLOSTRUM

Colostrum är den första mjölken som alla nyfödda däggdjur naturligt får och den är rik på bakteriebindande immunglobuliner.

Colostrums hälsobefrämjande egenskaper har varit kända inom folkmedicinen i hundratals, ja t o m tusentals år (Ayurveda). Eftersom colostrum är en färskvara med mycket kort hållbarhet har detta omöjliggjort tillvaratagandet och användandet, annat än i omedelbar anslutning till kalvningarna. Genom att förena gamla kunskaper med modern patenterad teknik har detta problem numera undanröjts och nu finns koncentrerad colostrum i pulverform att tillgå året om. Detta öppnar för globala möjligheter vad gäller framställning och distribution av produkter baserade på colostrum.

I Norden har vi av tradition använt färsk råmjölk (colostrum) i hälsobefrämjande syfte i hundratals år och med dagens framställningsmetoder kan colostrumprodukter göras tillgängliga för gemene man, året om. Naturens första fullnäring, råmjölk (colostrum), har utvecklats till fulländning under miljoner av år. Varje däggdjursart har sin egen näringssammansättning som har till uppgift att ge den nyfödda avkomman den bästa möjliga starten i livet, där bl a tillväxtfaktorer spelar en viktig roll. Men kanske viktigast av allt; råmjölken ger också “en kopia” av moderns immunförsvar till den nyfödda ungen, som helt saknar eget immunförsvar vid födseln. Utan detta första skydd dukar i regel den nyfödda under ganska snart då den inte kan värja sig mot infektioner mm. Endast hos människan förs delar av moderns immunförsvar över redan i fosterstadiet.

Bovint colostrum d.v.s. råmjölk från kor har en sammansättning som gör den mycket användbar även över artgränserna. Den är lik kvinnans bröstmjölk vilket gör den mycket lämplig för oss människor. Den är dessutom 10 till 20 gånger kraftfullare än bröstmjölk! På skilda håll i världen pågår forskning kring detta näringsämne och bl a i Sverige ligger man väl framme.

Lactoferrin är ett ämne som finns naturligt i råmjölk. En doktorsavhandling om lactoferrin framlades av Peter Drobni vid Umeå universitet i maj 2005. Professor Catharina Svanborg på Lunds Universitet bedriver forskning baserad på ett protein i bröstmjölk som visat positiva resultat gällande förmågan att döda tumörceller.

 

Viktiga kriterier för produktion av råmjölk (colostrum) av högsta kvalitet

  • Colostrum ska hämtas och blandas från ett stort antal kor; det garanterar ett brett utbud av naturliga immun- och tillväxtfaktorer.
  • Ska tas endast från den första mjölkningen för maximal bioaktivitet.
  • Endast från kor uppfödda på obesprutat foder, fritt från bekämpningmedel o dyl.
  • Framställd under låg temperatur för att inte förstöra de aktiva komponenterna.
  • Snabbpastöriseras för att garantera högsta mikrobiologiska aktivitet.
  • Vara testat av ett certifierat laboratorium avseende förekomst av antibiotika, steroider, hormoner, bekämpningsmedel, tungmetaller och patogener.
  • Colostrum ska endast samlas in och processas av mejeriföretag certifierade av en lämplig statlig myndighet.

Vårt colostrum uppfyller samtliga kriterier enligt ovan! Innan råmjölkpulvret lämnar tillverkaren genomgår det en laboratoriekontroll för att säkerställa att det är helt rent från alla förbjudna ämnen. Skulle trots allt något sådant ämne påvisas i den färdiga produkten så kasseras den omedelbart, allt i syfte att tillverkaren ska kunna garantera en 100%-igt ren råvara.

TerniCOL Sweden AB

Orgnr 5564392867

EU VAT-nr SE556439286701

Östra Vagngatan 6, SE-70227 Örebro, Sverige
Order telefon: +46 (0) 19-507 01 87
Mobil: +46 (0) 735 322741
E-post: info@colostrum.se

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.